OBRAZ Z FOTOGRAFIE
SLAVNÍ MALÍŘI
SLAVNÉ OBRAZY
KRÁSNÉ OBRAZY
PORTRÉTY
TÉMATICKÉ OBRAZY
VÝPRODEJ

Ochrana osobních údajů

 

A.    Informace o nás
B.    Jaké údaje zpracováváme?
C.    Pro jaké účely údaje zpracováváme?
D.    Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení
E.    Kdo má přístup k údajům?
F.   
Jak dlouho údaje zpracováváme?
G.   Jaká jsou Vaše práva?
H.   Bezpečnost
 I.    Ochrana osobních údajů v obchodních podmínkách e-shopu
J.    Cookies

 

  A.   INFORMACE O NÁS

Tyto podmínky zpracování osobních údajů společnosti TimedArch DESIGN s.r.o., IČO: 02496810 (dále jen „my“), se sídlem K Jezeru 732/21a, Ostrava - Výškovice, 700 30, upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.obrazynaplatne.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich zákazníků, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

TimedArch DESIGN s.r.o. působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Bystřice 1224, 739 95 Bystřice
e-mail: info@obrazynaplatne.cz
tel.: +420 776 174 058

 

  B.   JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

1. Údaje poskytnuté zákazníky

Zpracováváme osobní údaje o zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při vytvoření Vaší objednávky, případně zasláním dotazu e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, či např. využitím diskuze u produktu. Konkrétně zpracováváme tyto údaje:

 

2. Údaje získané prostřednictvím cookies

Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využíváme informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získáváme údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Více informací o cookies naleznete zde.

Nesbíráme ani jinak nezpracováváme jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

 

  C.   PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

1. PRO ÚČEL SPLNĚNÍ SMLOUVY

Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi námi a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení, kontaktní údaje, v případě platby převodem také číslo bankovního účtu, u podnikajících fyzických osob také jejich IČ a DIČ. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůžeme Vaši objednávku vyřídit.

2. PRO ÚČELY ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ (NEWSLETTERŮ)

Pro nabídku našich produktů zákazníkům formou obchodních sdělení využíváme především e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na webových stránkách již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů v podobě omezeného přímého marketingu. Nevyžadujeme tak se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňujeme Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování.

Zákazníkům také můžeme obchodní sdělení zasílat na základě Přihlášení k odběru novinek, které je zcela dobrovolné a není podmíněno vytvořením objednávky. Souhlas udělujete přihlášením se k odběru novinek, tzn. uvedením Vašeho e-mailu a jeho odesláním. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení, případně zasláním Odvolání souhlasu na emailovou adresu info@obrazynaplatne.cz. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů.

3. PRO ÚČEL ZKVALITNĚNÍ NAŠICH SLUŽEB

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

4. PRO ÚČELY LEPŠÍHO CÍLENÍ REKLAMY A PROPAGACE

K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti zpracováváme cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získáváme statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu zákazníků. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. Více informací o cookies naleznete zde.

5. Pro účely zajištění zákaznické podpory

Za účelem zajištění zákaznické podpory využíváme Vaše kontaktní údaje, zejména e-mail a telefonní číslo, které vyplníte v dotazníku „Dotaz prodejci“ u konkrétního produktu, na který se chcete dotázat. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo uvedené pouze na základě odeslání dotazu k produktu nijak dále nevyužíváme.

6. Pro účely zřízení a vedení zákaznického účtu

Osobní údaje které zadáte při založení uživatelského účtu zpracováváme na základě plnění smlouvy a výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.

 

  D. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Zákazníci mohou kdykoli zrušit zasílání obchodních sdělení, a to:

Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací o cookies naleznete zde.

  E.   KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány našimi zaměstnanci. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s námi.

TimedArch DESIGN s.r.o. dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který pro nás zpracovává osobní údaje pro účely a způsobem, které stanovíme. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které využíváme, patří:

1. Partneři provozující platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou

2. Přepravní partneři, pokud Vám doručují Vaši objednávku

4. Dodavateli zboží nebo servisnímu centru příslušného dodavatele či výrobce v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby

5. Partneři pro daňové poradenství a zpracování účetnictví

6. Partneři poskytující hosting pro webovou stránku

7. Partneři pro marketing a analýzu návštěvnosti

 

  F.   JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona následně uchováváme některé údaje obsažené v účetních dokladech.

Obchodní sdělení jsou zasílána zákazníkům do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté požádáme o udělení nového souhlasu.

Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracováváme po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Více informací o cookies naleznete zde.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádíme pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na TimedArch DESIGN s.r.o. vztahují.

 

  G.   JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se na nás můžete obrátit a požadovat:

Dále mohou naši zákazníci vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě neprodleně ukončíme zpracování osobních údajů pro tyto účely.

Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

  H.   BEZPEČNOST

Dbáme na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Klademe při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů je z pravidelně revidováno.

 

  I. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH ESHOPU

Ochrana osobních údajů je definována také v našich Obchodních podmínkách a to konkrétně v článku VIII. Ochrana osobních údajů. Obchodní podmínky jsou spolu s Reklamačním řádem a Ceníkem za dopravné nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

  J.   POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Na našich stránkách www.obrazynaplatne.cz používáme tzv. cookies. V tomto dokumentu o používání cookies si můžete přečíst, jaké cookies používáme, proč je používáme a jak můžete jejich používání zakázat.

CO JSOU TO COOKIES?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při vaší návštěvě stránek www.obrazynaplatne.cz těmito stránkami anebo stránkami našich partnerů zasílány a ukládány do vašeho prohlížeče. Naše stránky si díky tomu zapamatují, jaké úkony jste provedli. Když naše stránky navštívíte znovu, váš prohlížeč odešle cookies zpátky na tyto stránky, takže lze vaše zařízení rozpoznat a my díky tomu můžeme přizpůsobit obsah stránky podle vašich preferencí.

 

JAK JE UDĚLEN SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM COOKIES?

Ve spodní části našich stránek se při vaší návštěvě stránek zobrazí oznamovací lišta informující o tom, že stránky používají cookies. Pokud budete pokračovat v prohlížení našich stránek a zároveň máte ve vašem prohlížeči povoleno ukládání cookies, budeme to považovat za váš souhlas s užíváním cookies.

Souhlas s používáním cookies můžete kdykoli odvolat. K tomu je nutné, abyste v nastavení svého prohlížeče ukládání cookies pro naše stránky zakázali a již uložené cookies případně vymazali.

 

JAKÉ JSOU DRUHY COOKIES?

 

PROČ COOKIES POUŽÍVÁME A PRO JAKÉ ÚČELY?

Díky cookies je používání našich stránek uživatelsky mnohem příjemnější. Zároveň nám umožňují sledovat a analyzovat způsob, jakým naše stránky používáte, a tím zlepšovat kvalitu a obsah stránek, a také lépe personalizovat a zacílit naše reklamní kampaně a sledovat jejich výkon.

Za těmito účely používáme jak naše cookies, tak cookies třetích stran. Prostřednictvím našich stránek tak mohou být do vašeho zařízení ukládány cookies provozovatelů marketingových nástrojů, které na našich stránkách používáme, případně můžeme s těmito provozovateli sdílet informace, které nám byly pomocí cookies poskytnuty. Používání těchto nástrojů nám dovoluje naši nabídku neustále vylepšovat a také lépe zohlednit vaše osobní preference a cílit naše reklamní kampaně tak, aby oslovily ty, které by naše nabídka mohla nejvíce zaujmout.

Cookies používané třetími stranami a způsob použití údajů získaných jejich prostřednictvím se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že tyto třetí strany mohou informace, které získaly prostřednictvím cookies, zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získaly v důsledku toho, že používáte jejich služby.

 

JAK ZAKÁZAT UKLÁDÁNÍ COOKIES?

Váš webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby ukládaní cookies do vašeho zařízení zakázal či blokoval, včetně cookies třetích stran. Je také možné zablokovat nebo povolit ukládání cookies jen pro určité webové stránky. Cookies, které již jsou ve vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoli smazat. Chtěli bychom vás však upozornit, že pokud ukládání cookies zasílané našimi stránkami zcela zakážete, nebudou stránky pracovat správně a může být omezena jejich funkčnost.

Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde:

Pro bližší informace můžete využít nápovědu vašeho prohlížeče

Přihlašovací formulář
Zapomenuté hesloNová registrace